De Woonadviescommissie (WAC) adviseert over ontwerpen van onder andere nieuwbouwwoningen en hun directe woonomgeving op hun gebruikskwaliteit. Toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, doelmatigheid, duurzaamheid, levensloopgeschiktheid, gezondheid, comfort en flexibiliteit in gebruik zijn kwaliteiten waarop wordt gelet. De Woonadviescommissie toetst de plannen vanuit de optiek van toekomstige bewoners....